רמות גמלת סיעוד

שיעור גמלת הסיעוד נקבע לפי מידת התלות של המבוטח בזולת. קיימות 3 רמות המציינות שיעורי גמלה שונים.

גמלת סיעוד רמה א

מי שנמצא תלוי במידה רבה בעזרת הזולת ברוב פעולות היום־יום, וכן מי שנמצא זקוק להשגחה, זכאי לגמלה בעד שירותי סיעוד בשווי של 9.75 שעות טיפול שבועיות, או בשווי של 5 שעות טיפול שבועיות.
למי שזכאי לגמלה מופחתת (עקב הכנסות כפי שפורטו בסעיף 3 בפרק מי זכאי לגמלת סיעוד?)
לאלו הבוחרים לבקר במרכז יום במקום טיפול, יום ביקור = 2 שעות טיפול בבית.
מקסימום ימי ביקור אפשריים במרכז יום = 4.5 ימים בשבוע.
מי שגמלתו מופחתת עקב הכנסות, מקסימום ימי ביקור = 2 ימים בשבוע.

גמלת סיעוד רמה ב

מי שנמצא תלוי במידה רבה מאוד בעזרת הזולת ברוב פעולות היום יום ברוב שעות היממה, זכאי לגמלה בעד שירותי סיעוד בשווי של 16 שעות טיפול שבועיות, או בשווי של 8 שעות טיפול שבועיות למי שזכאי לגמלה מופחתת עקב הכנסות.
לאלו הבוחרים לבקר במרכז יום במקום טיפול, יום ביקור = 2.75 שעות טיפול בבית.
מקסימום ימי ביקור אפשריים במרכז יום = 5.5 ימים בשבוע.
מי שגמלתו מופחתת עקב הכנסות, מקסימום ימי ביקור = 2 ימים בשבוע.

גמלת סיעוד רמה ג

מי שנמצא תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בכל פעולות היום־יום בכל שעות היממה, וכן מי שנמצא זקוק להשגחה מתמדת, זכאי לגמלה מלאה בעד שירותי סיעוד בשווי של 18 שעות טיפול שבועיות, או בשווי של 9 שעות טיפול שבועיות למי שזכאי לגמלה מופחתת עקב הכנסות.
לאלו הבוחרים לבקר במרכז יום במקום טיפול, יום ביקור = 2.75 שעות טיפול בבית.
מקסימום ימי ביקור אפשריים במרכז יום = 6 ימים בשבוע.
מי שגמלתו מופחתת עקב הכנסות, מקסימום ימי ביקור = 3 ימים בשבוע.

תקנות חדשות!!!

תוספת שעות מיוחדת לזכאי לגמלת סיעוד המעסיק מטפל ישראלי (לא למי שמעסיק עובד זר).
החל ב-1 באפריל 2009 נותן המוסד לביטוח לאומי תוספת של שעות טיפול לזכאים לגמלת סיעוד ברמות התלות הגבוהות המעסיקים מטפל ישראלי ושאינם מעסיקים כלל מהגר עבודה (מטפל זר), בהתאם לפירוט הבא:
מי שתלויים במידה רבה מאוד בעזרת הזולת ברוב פעולות היום יום ברוב שעות היממה, ומקבלים כיום 16 שעות טיפול בשבוע או 8 שעות טיפול בשבוע (בגלל הכנסות) - יקבלו תוספת של 3 שעות טיפול בשבוע (גמלת סיעוד רמה ב).
מי שתלויים לחלוטין בעזרת הזולת בכל פעולות היום יום בכל שעות היממה או הזקודים להשגחה מתמדת, ומקבלים כיום 18 שעות טיפול בשבוע או 9 שעות טיפול בשבוע (בגלל הכנסות) - יקבלו תוספת של 4 שעות טיפול בשבוע (רמה ג).
הביטוח הלאומי מעביר את המידע על תוספת השעות לארגונים הנותנים את שירותי הסיעוד, ואין צורך להגיש בקשה לקבלת התוספת. מקור החדשות -> ביטוח לאומי

תפריט האתר