זכאות לגמלת סיעוד

1 - תושב ישראל בגיל פרישה
(ראה טבלת גיל פרישה נשים, גברים)

2 - מתגורר בקהילה ולא במוסד (בית אבות או מוסד סיעודי).

3 - יחיד שהכנסתו לא עולה על 7,663 זכאי לגמלה מלאה, יחיד שהכנסתו בין 7,664 ו 11,495 זכאי לגמלה מופחתת בשיעור של 50%.
זוג בעלי הכנסה של עד 11,495 זכאים לגמלה מלאה, זוג שהכנסתם גדולה מ 11,496 וקטנה מ 17,243 זכאים לגמלה מופחתת בשיעור של 50%.

4 - אין כפל קצבאות! מי שמקבל כבר קיצבת שירותים כגון קצבה מיוחדת לנכה עבודה או לנכה כללי מהמוסד לביטוח לאומי יצטרך לבחור בין הגמלה שהוא מקבל לבין גמלת סיעוד.

5 - אדם אשר ימצא זקוק במידה רבה לעזרתו של אדם אחר בביצוע פעולות יום ימיות כגון: להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות, להתהלך בבית וכיו"ב( או שהוא נמצא זקוק להשגחה בבית למען בטיחותו ובטיחות הסובבים אותו). מידת התלות תבדק ע"י איש מקצוע כגון: אחות, פיזיוטרפיסט וכדומה.

כיצד נקבעת הזכאות לגמלת סיעוד

במידה והמבוטח עונה על 4 הקרטריונים שצויינו בסעיפים הקודמים (ראה למעלה)
יצטרך המובטח לעבור בדיקה ע"י מעריך.
המעריך הוא איש מקצוע אחות, פיזיותרפיסט וכדומה, אשר יבצע בדיקת הערכה תפקודית.
מטרת הבדיקה היא לקבוע את מידת התלות של המבוטח בזולת, ומהי מידת ההשגחה הנחוצה למבוטח.
תוצאות הבדיקה יקבעו:
האם המבוטח זכאי לגמלת סיעוד
את שיעור גמלת הסיעוד
את משך תקופת הזכאות לגמלת סיעוד (בזמנים בהם ההגבלה בתפקוד היא זמנית).
קשישים בני 90+ יכולים להבדק ע"י רופא גריאטר או פסיכוגריאטר.תפריט האתר